Werken met baby’s

In de training gaat het over de vraag wat de pedagogisch medewerker kan doen om de kwaliteit van de babyopvang te verbeteren. Hert accent ligt op de interactie tussen baby en pedagogisch medewerker. De training is bedoeld om de pedagogisch medewerker  er van bewust te maken dat hij/zij een grote rol speelt in het welbevinden en de ontwikkeling van de baby.

De opvang van baby’s roept een aantal specifieke vragen op. Hoe kun je in een groep elke baby genoeg aandacht geven? Wat heeft een baby eigenlijk precies nodig om zich prettig te voelen op de groep? Welke activiteiten kan je met een baby doen? Het maakt geen verschil of een baby wordt opgevangen in een horizontale- of een verticale groep.

Het doel van de training is dat het de pedagogisch medewerker inzicht geeft in haar/zijn invloed op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Daarbij komen een aantal praktische aspecten aan het bod, zoals de inrichting van de ruimte, de activiteiten, het dagprogramma, hoe werk je samen in een team en hoe is het contact met de ouder. De rode draad door de training zijn 4 thema’s, respect voor autonomie, emotionele ondersteuning, informatie krijgen en geven, structuur en continuïteit.

Door de training wordt het reflecterend vermogen van de pedagogisch medewerker gestimuleerd. Deze stimulatie tot zelfreflectie wordt gerealiseerd doordat de pedagogisch medewerker naar zichzelf moet kijken, d.m.v. opdrachten,het kijken naar dvd beelden en het met elkaar bespreken van situaties. De pedagogisch medewerker wordt gestimuleerd om bewust na te denken over zijn/haar eigen handelen, waar komt dit vandaan (bijv. waarden en normen) en wat zijn de gevolgen voor kinderen, ouders maar ook voor de pedagogisch medewerker zelf en zijn/haar collega’s.

De training vormt de aanzet tot een veranderingsproces. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld werkbegeleiding en teamoverleg. Leidinggevenden spelen daarbij een belangrijke rol. De leidinggevende wordt door de trainer op de hoogte gebracht wat er door de training gerealiseerd kan worden/is, hoever het team is, tevens wordt de leidinggevende handvatten aangereikt hoe zij/hij de behaalde resultaten kan laten bestaan en/of verder kan ontwikkelen in het team c.q. binnen de organisatie.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van gemiddeld 3,5 uur. Daarnaast heb je nog ongeveer 5,5 uur zelfstudie waarin de pedagogisch medewerker theorie moet lezen en/of een opdracht moet maken. De bijeenkomsten zijn verspreid over een periode van 5,5 maand. Om de twee weken wordt een bijeenkomst gegeven. Deze periode is bewust gekozen zodat het geleerde direct vorm kan krijgen in de praktijk en de pedagogisch medewerker in deze periode ook de kans krijgt om daadwerkelijk een verandering/resultaat te zien.

Na 3 maanden volgt een evaluatiedag (niet verplicht wel gewenst) waarin het team en de leidinggevende samen met de trainer kunnen bespreken hoe het nu gaat, wat gaat er goed, waar loopt men nog tegen aan, hoe gaat de implementatie?

De bijeenkomst duurt maximaal 3 uur en staat los van het te verkrijgen certificaat.

Onderdelen van de training:

De training bestaat uit ongeveer 40% theorielessen en 60% praktijklessen.

Werkvormen:

De werkvorm gedurende de training is 20% individueel en 80% in groepen.

Inschrijven:

Zowel in-company als open inschrijving (data volgen nog)

Bij voorkeur een voltallig team of twee teams bij elkaar

De training staat tevens op de bkk lijst, u kunt dus subsidie voor deze training aanvragen/ontvangen.

Waar:

De trainingen kunnen plaatsvinden in de volgende provincies:

  • Zeeland
  • Limburg
  • Noord Brabant
  • Gelderland
  • Utrecht
  • Noord Holland
  • Zuid Holland

Wanneer:

De training kan op alle dagen van de week overdag plaatsvinden ook op zaterdag.

De kosten:

De kosten zijn per deelnemer en inclusief btw: €496,00 ex 19%BTW en mogelijke reiskosten.

De factuur dient voor 50% voor (uiterlijk twee weken van te voren) aanvang van de trainingen voldaan te zijn. De overige betalingen worden verdeeld over de resterende maanden dat de training plaatsvindt.

Inschrijven voor een training Informatie aanvragen