Knap Lastig, omgaan met kinderen met lastig gedrag op de bso

De training Knap Lastig! Is bedoeld voor pedagogisch medewerkers werkzaam op de bso. In de training worden handvatten aan de pedagogisch medewerkers aangeboden waardoor zij alle kinderen op de bso een veilige en uitdagende omgeving kunnen bieden. In de training worden kennis en vaardigheden overgedragen over hoe zij kunnen omgaan met alle kinderen op de bso. Maar ook hoe om te gaan met kinderen die lastig gedrag vertonen of hoe zij anders kunnen of moeten omgaan met kinderen met lastig gedrag.

De pedagogisch medewerker heeft vanuit de opleiding ook wel de nodige theoretische kennis over kinderen met specifieke stoornissen, maar mist de praktijkervaring met de wijze waarop ze met deze kinderen in een groep omgaan en hen kan ondersteunen. Het gaat hierbij niet alleen om kinderen met  gediagnosticeerd gedrag maar ook om kinderen met gewoon lastig gedrag, gedrag dat te beïnvloeden is door de pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker ontvangt een uitgebreide deelnemersmap met alle informatie over de bijeenkomsten maar ook ontvangt de deelnemer het boek ’T knap lastig, omgaan met kinderen met lastig gedrag in de bso.

Door de training wordt het reflecterend vermogen van de pedagogisch medewerker gestimuleerd. Deze stimulatie tot zelfreflectie wordt gerealiseerd doordat de pedagogisch medewerker naar zichzelf moet kijken, d.m.v. opdrachten,het kijken naar dvd beelden en het met elkaar bespreken van situaties. De pedagogisch medewerker wordt gestimuleerd om bewust na te denken over zijn/haar eigen handelen, waar komt dit vandaan (bijv. waarden en normen) en wat zijn de gevolgen voor kinderen, ouders maar ook voor de pedagogisch medewerker zelf en zijn/haar collega’s.

De training vormt de aanzet tot een veranderingsproces. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld werkbegeleiding en teamoverleg. Leidinggevenden spelen daarbij een belangrijke rol. De leidinggevende wordt door de trainer op de hoogte gebracht wat er door de training gerealiseerd kan worden/is, hoever het team is, tevens wordt de leidinggevende handvatten aangereikt hoe zij/hij de behaalde resultaten kan laten bestaan en/of verder kan ontwikkelen in het team c.q. binnen de organisatie.

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van gemiddeld 3,5 uur. Daarnaast heb je nog ongeveer 8,5 uur zelfstudie waarin de pedagogisch medewerker theorie moet lezen en/of een opdracht moet maken. De bijeenkomsten zijn verspreid over een periode van 3,5 maand. Om de twee weken wordt een bijeenkomst gegeven. Deze periode is bewust gekozen zodat het geleerde direct vorm kan krijgen in de praktijk en de pedagogisch medewerker in deze periode ook de kans krijgt om daadwerkelijk een verandering/resultaat te zien.

Na 3 maanden volgt een evaluatiedag (niet verplicht wel gewenst) waarin het team en de leidinggevende samen met de trainer kunnen bespreken hoe het nu gaat, wat gaat er goed, waar loopt men nog tegen aan, hoe gaat de implementatie?

De bijeenkomst duurt maximaal 3 uur en staat los van het te verkrijgen certificaat.

Onderdelen van de training:

De training bestaat uit ongeveer 60% theorielessen en 30% praktijklessen daarnaast is er 10% voor supervisie

Werkvormen:

De werkvorm gedurende de training is 30% individueel en 70% in groepen.

Inschrijven:

Zowel in-company als open inschrijving (data volgen nog).

Bij voorkeur een voltallig team of twee teams bij elkaar

De training staat tevens op de bkk lijst, u kunt dus subsidie voor deze training aanvragen/ontvangen.

Waar:

De trainingen kunnen plaatsvinden in de volgende provincies:

  • Zeeland
  • Limburg
  • Noord Brabant
  • Gelderland
  • Utrecht
  • Noord Holland
  • Zuid Holland

Wanneer:

De training kan op alle dagen van de week overdag plaatsvinden ook op zaterdag.

De kosten:

De kosten zijn per deelnemer en inclusief btw: €496,00 ex 19% btw en mogelijke reiskosten.

De factuur dient voor 50% voor (uiterlijk twee weken van te voren) aanvang van de trainingen voldaan te zijn.Het resterende bedrag wordt verspreid over de maanden dat de training plaatsvindt.

Inschrijven voor een training Informatie aanvragen