Het jonge kind in ontwikkeling

Het jonge kind in ontwikkeling is een training waarbij er wordt gekeken naar de ontwikkelingstaken die het jonge kind met succes moet kunnen doorlopen, wil het later geen problemen ervaren. We bekijken dit vanuit het oogpunt van de ontwikkelingspsychologie.Er worden verschillende vragen beantwoord:
– Hoe kun je een kind optimaal in zijn/haar ontwikkeling stimuleren?
– Hoe observeer je de ontwikkeling van kinderen?
– Wat kun je doen, als een kind extra steun of begeleiding nodig heeft?
Het doel van deze training is dat de pedagogisch medewerker weet hoe de ontwikkeling op verschillende gebieden verloopt en hoe hij/zij deze kan stimuleren, ondersteunen en kan signaleren. Daarnaast leert de pedagogisch medewerker bewust kijken naar het kind. De training vormt een aanvulling of geeft extra kennis en vaardigheden aan de pedagogisch medewerker om de kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren cq te verhogen. De training is als volgt op gebouwd:Module 1: De motorische ontwikkeling?

Module 2: De sociaal-emotionele ontwikkeling en de zintuiglijke ontwikkeling

Module 3: De cognitieve ontwikkeling

Module 4: De taalontwikkeling

Module 5: De spelontwikkeling

Module 6: Muziek en Drama

Module 7: Kinderseksualiteit en speciaal lastig gedrag

Module 8: Samenwerken met ouders/verzorgers

Door de training wordt het reflecterend vermogen van de pedagogisch medewerker gestimuleerd. Deze stimulatie tot zelfreflectie wordt gerealiseerd doordat de pedagogisch medewerker naar zichzelf moet kijken, d.m.v. opdrachten en het met elkaar bespreken van situaties. De pedagogisch medewerker wordt gestimuleerd om bewust na te denken over zijn/haar eigen handelen, waar komt dit vandaan (bijv. waarden en normen) en wat zijn de gevolgen voor kinderen, ouders maar ook voor de pedagogisch medewerker zelf en zijn/haar collega’s.

De training vormt de aanzet tot kwaliteitsverhoging. Het succes van de training wordt vergroot als na afloop de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld werkbegeleiding en teamoverleg. Leidinggevenden en /of de pedagogisch medewerker die de training heeft gevolgd  spelen daarbij een belangrijke rol. De leidinggevende wordt door de trainer op de hoogte gebracht wat er door de training gerealiseerd kan worden/is, hoever de pedagogisch medewerker is die de training heeft gevolgd, tevens wordt de leidinggevende handvatten aangereikt hoe zij/hij de behaalde resultaten kan laten bestaan en/of verder kan ontwikkelen in het team c.q. binnen de organisatie.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van gemiddeld 3,5 uur. Daarnaast heb je nog ongeveer 2,5 uur zelfstudie per keer waarin de pedagogisch medewerker theorie moet lezen en/of een opdracht moet maken. De bijeenkomsten zijn verspreid over een periode van 3,5 maand. Om de twee weken wordt een bijeenkomst gegeven. Deze periode is bewust gekozen zodat het geleerde direct vorm kan krijgen in de praktijk en de pedagogisch medewerker in deze periode ook de kans krijgt om daadwerkelijk een verandering/resultaat te zien.
Na 3 maanden volgt een evaluatiedag (niet verplicht wel gewenst) waarin de pedagogisach medewerker(s), de leidinggevende en eventueel het team samen met de trainer kunnen bespreken hoe het nu gaat, wat gaat er goed, waar loopt men nog tegen aan, hoe gaat de implementatie?

Deze bijeenkomst duurt maximaal 3 uur en staat los van het te verkrijgen certificaat.

Opbouw van de training

De training bestaat uit ongeveer 60% theorielessen en 30% praktijklessen daarnaast is er 10% voor intervisie.

Werkvormen:

De werkvorm gedurende de training is 20% individueel en 80% in groepen.

Inschrijven:

Zowel in-company als open inschrijving (start zaterdag 3 maart of 1 september 2012 in Middelburg)

Bij de open inschrijving heeft de voorkeur  minimaal twee pedagogisch medewerkers werkzaam binnen hetzelfde team. De training van de open inschrijving vindt altijd plaats op zaterdag (9.30 -16.30 uur) en er worden 2 bijeenkomsten per keer besproken.

De training wordt gestart bij minimaal 8 personen. Bij 12 personen is de groep vol.

De training is aangeboden bij bkk, zodra deze is goedgekeurd kunt dus subsidie voor deze training aanvragen/ontvangen.

Waar:

De trainingen kunnen plaatsvinden in de volgende provincies:

  • Zeeland
  • Limburg
  • Noord Brabant
  • Gelderland
  • Utrecht
  • Noord Holland
  • Zuid Holland

Wanneer:

De training kan op alle dagen van de week overdag plaatsvinden ook op zaterdag.

Studiebelasting en doorlooptijd

Studiebelastinguren
per deelnemer:  4 9
Totale doorlooptijd 4 maanden

Kosten van de opleiding

Per deelnemer € 650,00 ex. 19% btw en mogelijke reiskosten.
Voorwaarden vanuit
de aanbieder
Een training bestaat uit minimaal 8 tot maximaal 12 personen. De kosten zijn per deelnemer en zijn inclusief btw. De factuur dient voor 50% voor (uiterlijk twee weken van te voren) aanvang van de trainingen voldaan te zijn. Het resterende bedrag wordt verspreid over de maanden dat de training plaatsvindt.