Trainingen

De professional is multi-functioneel

Als professional ben je multi-functioneel bezig. Het is niet alleen met de kinderen bezig zijn, maar ook met ouders, collega’s, management en een stukje administratie. Daarnaast zijn de verwachtingen van het pedagogisch klimaat hoog en wordt de professional vaker geconfronteerd met lastig gedrag bij kinderen . Een professional kiest voor het werken met kinderen, omdat hij/zij de uitdagingen zoekt om een kind zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Door alle factoren, naast het werk met de kinderen zelf, kan die uitdaging voor de professional erg groot worden en kunnen zaken minder goed gaan lopen.

Naast de vaste en verplichte stof die een training met zich meebrengt, ga ik tevens uit van wat de professional kan, wat gaat al goed, wanneer gebeurt dit, hoe kan je dit ook in ander situaties laten gebeuren. De professional is tenslotte de ervaringsdeskundige.

Op deze manier wordt de training d.m.v. ervarend leren gegeven. Met als gevolg dat de professional het ondergaat, zelf betrokken is bij het veranderingsproces en mede verantwoordelijk is voor het (eind)resultaat. Het implementatie proces is hierbij ingang gezet en kan een training in de toekomst beter zijn vruchten afwerpen. Bij dit gehele proces wordt de leidinggevende nauw betrokken.

Trainingen

De trainingen zijn BKK geregistreerd, dit houdt in dat er subsidie voor deze trainingen aangevraagd kan worden. Zie ook www.bkko.nl kijk op BKK lijst onder Anniek Hoogenes-Risseeuw, bureau voor coaching, training & advies.

De trainingen voor de professional werkzaam in het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal:

De trainingen voor de professional werkzaam in de buitenschoolse opvang:

Leave a Reply