Referenties

Het eerste contact wat met Anniek is ontstaan, heeft plaatsgevonden via de beursvloer Zeeland. Via een vakgenoot? Is daar de match vastgelegd voor een teambuilding middag voor het team Nieuwe Haven. Het contact is verder tot stand gekomen via de medewerkers die de match hebben gemaakt.

Een prettig en open contact waarin voor de opzet van de teambuilding Anniek het een en ander aan informatie wilde hebben om de dag die gericht was op communicatie zo goed als mogelijk vorm te geven. De middag bestond uit een sessie van 2,5 uur, waarin een kwaliteit spel de rode draad was om communicatie binnen het team naar elkaar toe bespreekbaar te maken. De opbouw bestond uit om eerst de competentie van jezelf en later team genoten te benoemen, maar ook de uitdagingen. Stukken in communicatie die in een team lastig kunnen zijn.

Anniek heeft dit heel professioneel opgepakt en vooraf aan het team gevraagd of een ieder zich veilig voelde om zijn of haar competenties en die van teamgenoten te benoemen. Speelde in op antwoorden en of reactie en had goed in de gaten waar er soms wrijving was. Gaat hier op een gepaste wijze mee om en vraagt betrokken of ze open staan om deze situatie aan te gaan. De opzet en vervolg van deze middag zijn op zo’n manier opgezet dat het vooral een open karakter had, waarin een ieder mee ging naar de volgende level. Een medewerkster had naar afloop nog een individuele vraag op het geheel, Anniek heeft dit persoonlijk met haar opgepakt.

Na afloop heeft Anniek een verslag gemaakt van haar bevindingen met daarin de uitdagingen en het mogelijk vervolg. Een leuke leerzame middag waar we zeker binnen het team verder handen en voeten aan moeten geven.


Wij (kleinschalig kinderopvang Jeremina)hebben een ouderavond georganiseerd voor de ouders waarbij zij vragen konden stellen over de opvoeding, situaties waarbij zij tegen aanliepen. Voor deze avond hebben wij Anniek Hoogenes uitgenodigd. Ik kwam een tijdje terug een colum tegen van haar op het blog kinderopvang visie, ik werd enthousiast omdat zij schreef wat zij eerder bij een ouderavond had gedaan, een interactieve avond voor ouders. Nadat ik ook nog eens haar website had bekeken en daar veel terug vond over positief opvoeden was het voor mij helemaal duidelijk, ik wilde Anniek Hoogenes als spreekster. Haar visie over triple P had zoveel zelfde overeenkomsten wat ook terug te vinden is in ons pedagogisch beleid, dat het voor mij een mooie aansluiting zou zijn voor hoe wij zelf als kinderopvangorganisatie de opvoeding zien. En zo gezegd zo gedaan.

De avond was inspirerend. Er was ruimte voor ouders om hun eigen situaties neer te leggen. Anniek ging hier respectvol mee om maar was wel heel duidelijk in haar advies. Zij liet ook heel duidelijk zien wat het belang is van opvoeden. De ouders ondersteunde elkaar ook en dat was wat het voor mij een mooie avond werd, ik had bereikt wat ik wilde bereiken, ouders gelegenheid te geven om te kunnen, praten/delen waar we allemaal als ouders wel tegen aan lopen, en dat werd geleid en gestuurd door een professional die heel goed wist waar zij het over had en daar duidelijk en goed advies over gaf.

Later koppelde de ouders die geweest waren ook terug dat ze met de adviezen ook daadwerkelijk aan de gang waren gegaan en dat het hun had geholpen. Ons als team heeft het ook weer een steuntje in de rug gegeven en de bevestiging gekregen dat je op de goede weg bent zoals we het doen. Anniek onwijs bedankt.

Arianne van der Werf , kinderopvang Jeremina


Onze dochter van 2 jaar sliep ’s nachts heel slecht. Eigenlijk sliep ze sinds haar geboorte al niet door en moesten we er elke nacht wel 1 of 2 keer uit. Anniek heeft ons ondersteund als opvoedcoach met adviezen. Observaties bespreken en analyseren, een luisterend oor bieden, adviezen geven en vooral laten inzien dat we consequenter moeten zijn. Via de telefonische consulten en email contacten was dit erg prettig. Ondanks de afstand was het op deze manier geen probleem om ons te helpen. Anniek, bedankt voor je deskundigheid, ons wijzen op patronen en coachen in standvastig blijven richting onze dochter. Mooi dat je opvoeden als een uitdaging ziet en ons dat ook hebt laten inzien!

Lisette Groot Kormelink, Utrecht, mama van drie kids


In de periode september 2011 tot december 2011 heeft Anniek Hoogenes de training “knap Lastig” gegeven. Zij heeft dit wekelijks voor een groep van 10 mensen gegeven. Wij en de medewerkers op de BSO zijn hier uiterst tevreden over. Anniek kan de groep motiveren, inspireren en weet orde te houden wanneer nodig. Zij spreekt medewerkers aan op het niet inleveren van het huiswerk en geeft een goede feedback aan leidinggevenden. Wij kijken met volle tevredenheid terug naar de samenwerking.

Monique Holswilder (Locatiemanager BSO de Wissel, de Kleine Pijler, Parkstad en PSZ de Locomotief)
Hanneke v.d. Burgh (Locatiemanager BSO Stoomfluit, Conducteur, BSO de Binnenhaven en PSZ de Binnenhaven)


Wij mochten als eerste proefdraaien en deelnemen aan de cursus “Het jonge kind in ontwikkeling”. Met de certificaten vers in de hand kijken wij terug op een leerzame en informatief rijke training. Wij hebben deze cursus echt als een opfriscursus ervaren. We kennen de theorie en doen eigenlijk veel automatisch, maar kijken nu weer fris en heel bewust tegen onze werkwijze, omgang met de kids en eigen handelen aan. Anniek gaf veel tips en gaf herkenbare voorbeelden vanuit de praktijk, het is prettig om met iemand te communiceren die vanuit eigen ervaring spreekt. Anniek stond open voor kritiek en eventuele verbeterpunten en maakte kort echt deel uit van ons team. Anniek kon goed het overzicht bewaren als ons motiveren tot actieve deelname. Natuurlijk waren er ook momenten van gezelligheid en iets lekkers voor bij de koffie/thee. De (thuis)opdrachten passen goed bij de theorie en zetten je aan tot nadenken. De map met alle informatie kunnen we er ten alle tijden bijpakken om het nog eens rustig na te lezen.

Ruth de Landmeter – de Vries (eigenaar KDV Go(o)d Times Daycare te Vlissingen) en alle Pedagogisch medewerkers.


Als pedagogisch medewerker van kindercentrum Juultje heb ik samen met mijn team de cursus “knap lastig” gevolgd met Anniek Risseeuw als trainer. Wij als team hebben de cursus als zeer informatief en nuttig ervaren. De cursus heeft ons nieuwe inzichten gegeven en ons bewust gemaakt van onze werkwijze. Met het beeldmateriaal en de vele casussen was alles goed te vertalen naar de praktijk. Ook was er ruimte om zelf een casus in te brengen en konden we de vele tips inzetten om veranderingen binnen de groep te realiseren. De reader die bij de cursus hoort is overzichtelijk ingedeeld en er is genoeg ruimte voor evaluatie en feedback. Wij hebben Anniek als een zeer directe trainer/coach ervaren, zij weet de cursus goed te brengen en de deelnemers te motiveren om na te denken en actief deel te nemen. Ze was goed voorbereid en op de hoogte van allerlei andere relevante zaken waar je mee te maken krijgt in de kinderopvang.

Mischa van Poecke, Pedagogisch Medewerker van kindercentrum Juultje


Anniek heeft voor ons de training “Knap lastig” voor de BSO-medewerkers verzorgd. De wijze waarop zij deze training die uit meerdere bijeenkomsten bestond heeft geboden sloot goed aan bij onze verwachtingen. Anniek kent de praktijk uit eigen ervaring, is enthousiast en weet theorie en praktijk op een prettige manier over te brengen. Onze medewerkers zijn erg geïnspireerd en kunnen nu aan de slag waarbij het doel enerzijds het kiezen van de juiste benadering van het individuele kind is waardoor je “lastig gedrag” voor kan zijn als ook het inpassen van soms lastige situaties in de groepsdynamiek. Wij zullen Anniek vaker gaan inhuren en kijken uit naar een weerzien in september voor het uitwisselen van de opgedane ervaring met het geleerde! Ik kan Anniek van harte aanbevelen! De training is BKK-gesubsidieerd en absoluut een meerwaarde voor medewerkers in een BSO.”

Katinka Janssen van Kindercentrum ’t Rovertje in Reuver


Anniek heb ik ervaren als een coach die sterk is in het maken van verbinding met haar deelnemers. Met haar kennis en haar enthousiasme, weet zij groepen professionals tot inzicht en interactie te laten komen. Zij weet weerstanden te overbruggen, te boeien en iedereen bij het traject te betrekken. De samenwerking met Anniek is aan te bevelen, zij is slagvaardig en representatief in het nakomen van afspraken.

Esther van den Brink – Manager at Philadelphia Zorg Zuidwest