Productieve werknemers dankzij een soepel gezinsleven!

Hoe zorgt u dat de zorgen die medewerkers thuis hebben niet van negatieve invloed worden op het werk?

Lange gesprekken bij het koffieapparaat. Weinig proactief in overleggen. Ongeïnteresseerd naar collega’s. Te laat komen of eerder weg gaan. Moeite om zich te concentreren op dagelijkse taken. Minder betrokkenheid bij nieuwe projecten. Regelmatige ziekmeldingen. Het kunnen de gevolgen zijn van strubbelingen in de thuissituatie van medewerkers. Bij elkaar opgeteld een flink verlies aan productiviteit en een grote kostenpost. Daarnaast levert het ook irritaties op bij collega’s die wel het enthousiasme voor hun werk kunnen voelen.

Wat als… medewerkers hun zorgen van thuis, thuis konden laten? Medewerkers die zich in hun rol van ouder prettig voelen. Ze hebben de vaardigheden en kennis om hun gezin soepel te laten verlopen. Worstelingen zijn van tijdelijke aard en worden snel en positief opgelost. Medewerkers zijn productiever omdat zij tevreden en gerust zijn over de thuissituatie. De aandacht en energie voor hun werk, partner en kinderen is goed verdeeld.

Hoe komt het dat het niet zo eenvoudig is?

Niet alle medewerkers hebben de kennis en vaardigheden om de verschillende rollen die zij hebben te kunnen combineren. Zij worstelen met de tijds- en energie verdeling. Wanneer er zich onverwachte zaken voordoen wankelt het kwetsbare evenwicht. Het ontbreekt hen vaak aan het overzicht om de situatie aan te kunnen. Niet alle organisaties zijn zich ervan bewust dat zij een rol kunnen spelen in het oplossen van de strubbelingen die medewerkers in hun gezin ervaren. Medewerkers houden problemen die ze thuis hebben verborgen voor hun leidinggevenden.

 

Wat is er nodig om deze situatie op te lossen?

Voor de organisatie/leidinggevenden:

 • Erkenning dat privé- omstandigheden effect hebben op het functioneren op de werkvloer.
 • Een passende betrokkenheid bij de gezinsomstandigheden van de medewerker.

Voor de medewerker:

 • Inzicht in de factoren die tot de ongewenste gezinssituatie leiden
 • Weten welke veranderingen gewenst en realistisch zijn.
 • Ondersteuning bij het aanbrengen van de veranderingen.
 • Een tijdelijk lagere werkbelasting voor de medewerker.

Oplossingsgerichte pedagogische ondersteuning voor medewerkers helpt!

Ik heb het als erg fijn ervaren om met Anniek te praten. Mijn twee kinderen sliepen heel slecht waardoor ik elke dag doormoe op mijn werk zat. Er kwam niks uit mijn handen, maakte fouten en doordat ik zo moe was kwam ik thuis ook niet meer echt tot rust. Door de manier van vragen stellen van Anniek en haar rustige en begrijpende houding ben ik zelf gaan inzien hoe ik het anders kan doen. Stapje voor stapje heb ik het slaap gedrag van mijn  kinderen onder controle gekregen. Ik zit weer fit op mijn werk en voel mijjn weer vol energie. (Moeder van 2 kindjes van 2 en 4 jaar oud)

Oplossingsgerichte pedagogische ondersteuning helpt u:

 • Verzuim voorkomen en verlagen door strubbelingen in de thuissituatie voorkomen.
 • De productiviteit te verhogen.
 • Een aanvullende arbeidsvoorwaarde welke bijdraagt aan het welzijn van uw medewerkers te bieden
 • Een bijdrage aan de generatie van de toekomst te leveren.

De onderzoeken die mijn zoontje in het ziekenhuis onderging waren slopend. Niet alleen kostten ze veel tijd, de bezorgdheid was slopend. Hierdoor was het moeilijk om al mijn verplichtingen na te komen. Samen met Anniek heb ik gewerkt aan een planning die wel kon werken. De verwachtingen die men van mij had heb ik opnieuw afgestemd. Zodoende kon ik er extra voor mijn zoontje zijn en toch mijn professionele verantwoordelijkheden nemen. (moeder van een zoontje van 4 jaar oud)

Als u gebruik wilt maken van mijn diensten krijgt u:

 • Pedagogische expertise.
 • Flexibiliteit in vorm en aanpak.
 • Ondersteuning in de communicatie naar uw medewerkers.

Ik werk  als pedagoog, coach, trainer. Ik ben geschoold  pedagoog en begeleidt mensen met vragen op het gebied van gezin, opvoeding  en samenleving. Ik ben Triple P geaccrediteerd. Klanten geven aan baat te hebben bij de deskundigheid en inspiratie die ik bied. Door de inzichten die ouders opdoen kunnen zij problemen vóór zijn, of waar nodig aan de slag gaan met een oplossing.  Mijn visie  is dat ik uit ga van het positieve in de mens en dat diegene competent is om samen met mij naar zich zelf te kijken en oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Anniek heeft mij geinspireerd met haar positiviteit. Op het moment dat ik vast zat in mijn eigen negative spiraal, heeft ze mij laten zien en doen geloven in mijn eigen kunnen en kwaliteiten. (Vrouw 36 jaar)

Hoe gaat het in de praktijk

In overleg wordt de aanpak en de duur besproken. De ondersteuning kan individueel plaatsvinden in een spreekkamer bij uw bedrijf of in de thuissituatie bij uw medewerker. Ook is er de mogelijkheid ondersteuning te bieden aan een team medewerkers tijdens bijvoorbeeld een lunchpauze rond een thema.

Vergeet niet: het verhogen van de productiviteit op de werkvloer begint bij de medewerker thuis!

 

Leave a Reply