Ouderavond

De oudercommissie:

Als oudercommissie/ouderraad heeft u te maken met het pedagogische beleid en visie van de organisatie waarvan u deel uit maakt. Als oudercommissie/ouderraad  kunt u met vragen zitten betreffende dit beleid en/ of wilt u graag een avond organiseren voor de andere ouders waarin zij over en bepaald onderwerp informatie kunnen krijgen.

Onderwerpen waaraan u kunt denken:

 • Advies aan u,  als u actief mee mag beslissen met het pedagogisch beleid van de organisatie.
 • Het verzorgen van een ouderavond op het gebied van opvoeden, ontwikkeling van kinderen, etc.
 • Kwaliteitsspel(len)
 • Positief communiceren,  hoe doe je dat?
 • Hoe ga je een gesprek aan met de organisatie?

Als ouderavond kunt u ook een avond willen organiseren met als onderwerp positief opvoeden.

Triple P

Naast het ontwikkelingsaanbod voor de pedagogisch medewerker hebben ouders/verzorgers regelmatig opvoedingsvragen. Hierbij werk ik met Triple P, dit gaat uit van positief opvoeden of door middel van het opvoedingsspel. Uitgangspunt van Triple P is dat er niet één manier de beste is om kinderen op te voeden of om een goede ouder te zijn. Het is uiteindelijk aan de ouder om te beslissen welke waarden en normen die belangrijk vindt, welke vaardigheden het kind moet leren en welk gedrag ze wil stimuleren. De ouder bepaalt zelf hoe deze invulling geeft aan het ouderschap en welk soort opvoeding er wordt gegeven. Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een ondersteuningsprogramma voor ouders met als doel de opvoeding van kinderen gemakkelijker en plezieriger te maken.

Inhoud van de ouderavond:

 • De ouderavond kan gaan over positief opvoeden in het algemeen gaan maar het kan ook over een specifiek onderwerp gaan.
 • Positief opvoeden.
 • Stress de baas blijven.
 • Je kind voorbereiden op een nieuwe baby.

Baby’s:

 • Huilen
 • Slaappatronen
 • Scheidingsangst
 • Peuters
 • Slaapproblemen
 • Zindelijk worden
 • Leren praten
 • Weglopen

Kleuters:

 • Ongehoorzaamheid
 • Ruzie en agressie
 • Strijd aan de eettafel
 • Kinderen in de basisschoolleeftijd
 • Pesten
 • Helpen in huis
 • Gedrag op school
 • Angsten bij kinderen
 • Huiswerk
 • Zelfbeeld

Deze onderwerpen kunnen besproken worden aan de hand van Triple P of door middel van het opvoedingsspel. Deze keuze is aan u! Een ouderavond duurt maximaal 2,5 uur en wordt op een locatie van de betreffende organisatie gegeven.

Heeft u interesse in een ouderavond? Ik hoor graag van u!

 

 

Leave a Reply