Het opvoedingsspel

Opvoedingsspel:

Het Opvoedingsspel bestaat uit drie groepen kaarten:

1. Uitgangspunten – Deze geven richting aan de opvoeding en bepalen hoe u wilt handelen. Voorbeelden zijn: ‘geef aandacht aan elkaar, ieders mening telt of doe zelf wat je zelf kunt doen.

2. Vaardigheden – Deze geven aan wat u moet kunnen als ouder of opvoeder. Voorbeelden zijn: beslissingen nemen, steun en geborgenheid bieden of  problemen op tijd bespreekbaar maken. Vaardigheden bepalen mede of het u lukt uw uitgangspunten ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.

3. Gebeurtenissen – Hierbij gaat het om situaties die bij ouders en jongeren vaak
emoties oproepen en die soms verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Voorbeelden
zijn: gepest of gediscrimineerd worden, ruzie of  liefdesverdriet hebben. De ge-
kozen gebeurtenissen zijn met name gericht op jongeren vanaf 12 jaar.

Hoe kan het opvoedingspel gebruikt worden:

Communicatie in gezinnen bespreekbaar maken

Binnen een gezin kan er onenigheid over de opvoeding voorkomen en kunnen oduers/verzorger(s) moeilijk onder woorden brengen wat de onderlinge verwachtingen waren. Met het opvoedingsspel kan je proberen om de communicatie toegankelijker en opener te maken. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen uit  8 vaardigheden kiezen die zij belangrijk vinden in de opvoeding. Hierna kunnen ze aan de hand van de gekozen kaarten de verwachtingen naar elkaar toe uitgespreken. Het spel heeft dan als resultaat dat de  communicatie over opvoeding bevorderd is  en dat kan essentieel zijn binnen een gezin.

Opvoedingsvragen

Het kan gebruikt worden voor  ouder(s)/verzorger(s) en beroepsopvoeders die worstelen met opvoedingsvragen.  De kaarten kunnen een hulpmiddel zijn om een de eigen visie duidelijk te krijgen maar ook die van anderen. In de gesprekken met ouders zijn de kaarten verhelderend als het gaat om de thema’s en meningsverschillen die in een gezin spelen. Het opvoedingsspel kan ook gebruikt worden bij een ouderavond. Door middel van een  groepsdiscussie over een onderwerp naar keuze.

Opvoedingssituaties bespreken met collega’s

Je kan dit spel ook spelen met collega’s of als team. Door het opvoedingsspel met  collega’s te spelen kan een ieder tot nieuwe inzichten komen. Het kan een belangrijk leermoment zijn. Daarnaast komt een ieder te weten hoe collega’s denken over opvoedingssituaties en hoe zijn daarin handelen. Het geeft een goed inzicht in waar jij staat als het om  opvoeden gaat.

Ervaringen uitwisselen over opvoeding

Het spel kan ook gebruikt worden om ervaringen over de opvoeding uit te wisselen. Bijvoorbeeld in opvanghuizen of themadagen bij een consultatiebureau.  Door dit spel met  verschillende mensen in dezelfde situatie te spelen kunnen  verschillende thema’s naar boven komen, waardoor ervaringen kunnen worden uitgewisseld en men elkaar kan ondersteunen met advies. Dit kan  zeer waardevol zijn voor de personen die deelnemen  omdat ze vaak vragen hebben over opvoeding. Het is vaak zo dat deze deelnemers een klein sociaal netwerk hebben, waardoor ze weinig advies en ondersteuning krijgen. Door het spel te spelen, onder begeleiding van de coach, kan zo’n bijeenkomst tot waardevolle ideeën en oplossingen leiden.

Leave a Reply