Curriculum

Mijn gegevens:

Anniek Risseeuw
Geboren op 02-06-1973
Mama van 3 leuke knullen

Mijn opleidingen:

Op 1 juli 1996 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Maastricht met de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (SPH)

Op 19 februari 2003 heb ik mijn getuigschrift behaald voor de opleiding Management in de kinderopvang

Op 8 juni 2006 heb ik mijn getuigschrift hoger beroepsonderwijs Leraar speciaal Onderwijs met als afstudeerrichting (Pedagogisch) Coach in de (voorschoolse opvang) behaald.

In juni 2009 heb ik mijn certificaat van de NJI ,om de training Knap Lastig te kunnen geven in de kinderopvang, behaald.

In maart 2010 heb k de certificaten van de NJI behaald om de training Werken met baby’s en Laten Spelen is een vak op de buitenschoolse opvang.

In oktober 2010 heb ik het certificaat van de NJI behaald om de training Laten Spelen is een vak, kinderen doelgericht begeleiden op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf

In 2010/2011 heb ik een training ontwikkeld en geschreven met als titel Het jonge kind in ontwikkeling 

In 2012 heb ik mijn diploma Pedagogiek en Gezinsbegeleiding behaald.

Mijn werkervaring:

Sinds juli 1996 ben ik werkzaam in de kinderopvang, ik ben begonnen als invalkracht na een jaar ben ik pedagogisch medewerker/coördinator geworden op een bso.

Op 1 maart 1998 ben ik mijn eigen kindercentrum gestart. Ik begon met een verticale groep van 12 kindplaatsen die is in de loop daar jaren uitgebreid naar 24 kindplaatsen kdv, met 24 uur en weekend opvang en 1 bso locatie met 20 kindplaatsen. Daarnaast zijn we op 2 scholen tso gaan aanbieden.

Tijdens deze periode heb ik intern trainingen op gebied van pedagogiek en kwaliteit gegeven, maar ook teambuilding en communicatie. Daarnaast zijn we als kindercentrum in 2004 HKZ gecertificeerd. Het hele proces dat je moet beschrijven om het certificaat te behalen heb ik zelf geschreven.

Naar 10 jaar lang als ondernemer actief te zijn geweest én 3 kinderen later heb ik besloten om mijn kindercentrum te verkopen. Op 1 maart 2008 was mijn kindercentrum verkocht en ben ik in dienst getreden bij de kopende organisatie. Hier ben ik leidinggevende en trainer geweest.

Binnen deze organisatie heb ik trainingen gegeven en teamevaluaties gedaan. Door coaching en training heb ik samen met het team  weten te realiseren dat ze beter zijn gaan functioneren en is er in een tijd van een half jaar een leuk en goed opgeleid team ontstaan die de kinderen goed kan begeleiden en daardoor is de pedagogische kwaliteit verbetert en gewaarborgd.

Kwaliteit van mensen in de kinderopvang is al jaren het onderwerp van gesprek. Werken in de kinderopvang is een verantwoordelijk en zwaar beroep, je draagt zorg  voor en helpt mee aan de  ontwikkeling van (jonge) kinderen en tevens ben je gesprekspartner voor de ouder/verzorger.

Hoe hou je de kwaliteit van de mensen in de kinderopvang hoog? Door te borgen dat een pedagogisch medewerker een goede basis heeft wat betreft kennis van het kind en hij of zij zich kan blijven ontwikkelen kun je (pedagogische) kwaliteit bieden. Door middel van mijn trainingen en coaching hoop ik uw organisatie of jou persoonlijk als pedagogisch medewerker te ondersteunen  om deze (pedagogische) kwaliteit te blijven ontwikkelen en naar een hoger niveau te krijgen.

Halverwege 2010 heb ik besloten een nieuw avontuur te beginnen en ben een Bureau voor coaching, training & advies gestart. Ik richt mij op dit moment specifiek op de kinderopvang omdat mijn expertise ligt.

Als u dit leest bent u wellicht een toekomstige klant van mij en hoop ik u in de (nabije) toekomst persoonlijk te ontmoeten.

Mijn vrijetijdsbesteding

Ik ben actief lid van de Junior Kamer Walcheren. Ik loop graag hard en vind ik het heerlijk om leuke dingen met mijn kinderen te doen, te koken of een boek te lezen.

Leave a Reply