BSO, meer dan vrij spelen!

Beschrijving:

BSO, meer dan vrij spelen! geeft de pedagogisch medewerker werkzaam in de bso handvatten hoe om te gaan met de dagelijkse praktijk in de bso. De volgende vragen komen hier bij aan de orde. Hoe ga je om met kinderen in de bso? Hoe ga je om met de verschillende ontwikkelingsfasen? Hoe ga je om met diversiteit; verschillen tussen jongens en meisjes? Kinderparticipatie; wat willen kinderen op een bso en hoe sta jij daar als pm-er in? Hoe bevorder je de zelfstandigheid/ het zelfvertrouwen van het kind?

Door middel van ervarend leren zal de pm-er én het kind ontdekken hoe hij/zij kan functioneren in een veilige en uitdagende bso. Waarbij het kind centraal staat, waar het wordt gezien en gehoord door de pm-er.

In 5 bijeenkomsten van 3 uur gaat de pm-er met de theorie die wordt aangeboden een aantal praktijkopdrachten uitvoeren. Door middel van deze opdrachten zal er tijdens en na deze 5 bijeenkomsten een veranderingsproces plaatsvinden in het werk van de pm-er op de bso die hij/zij zelf in de 5 bijeenkomsten heeft bereikt.

Door zelfreflectie zal de pm-er ervaren hoe hij/zij ‘staat’ in de bso. Wat zijn de waarden en normen en vaardigheden van een pm-er waardoor hij/zij op een bepaalde manier pedagogisch handelt.

Implementatie heeft het meest succes als een geheel team aan de training deelneemt, omdat er naar een veranderingsproces in het denken en pedagogisch handelen wordt gestreefd. Het geniet de voorkeur dat de direct leidinggevende/begeleider van de pm-er ook deelneemt aan de training zodat implementatie geborgd kan worden.

Doordat de praktijkopdrachten na elke bijeenkomst in de praktijk uitgevoerd moeten worden ziet en ervaart de pm-er (direct) effect van het geleerde. Dit wordt bereikt doordat er tussen elke bijeenkomst 3 weken zit waarin de praktijkopdracht(en) uitgevoerd moeten worden.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur. Doordat de training 1x in de 4 weken wordt gegeven, duurt de gehele training ongeveer 4,5 maand. Gedurende deze 4,5 maand vindt er ongeveer 20 uur zelfstudie plaats waarin theorie en praktijkopdrachten uitgevoerd worden.
Na het afsluiten van de training volgt er naar 3 maanden een evaluatiemoment.

Onderdelen van de training:

De training bestaat uit ongeveer 20% theorielessen en 80% praktijklessen.

Werkvormen:

De werkvorm gedurende de training is 20% individueel en 80% in groepen.

Inschrijven:

In-company/open inschrijving (start 3 maart of  1 september 2012 in Middelburg)

Bij open inschrijving heeft de voorkeur minimaal twee pedagogisch medewerkers werkzaam binnen hetzelfde team.  De training van de open inschrijving vindt altijd plaats op zaterdag (9.30 -16.30 uur) en er worden 2 bijeenkomsten per keer besproken.

De training wordt gestart bij minimaal 8 personen. Bij 12 personen is de groep vol.

 

Bij de in company training heeft de voorkeur een voltallig team of meerdere teams bij elkaar.

De training staat tevens op de bkk lijst, u kunt subsidie voor deze training aanvragen/ontvangen.

Waar:

De trainingen kunnen plaatsvinden in de volgende provincies:

  • Zeeland
  • Limburg
  • Noord Brabant
  • Gelderland
  • Utrecht
  • Noord Holland
  • Zuid Holland

Wanneer:

De training kan op alle dagen van de week overdag plaatsvinden, ook op zaterdag

De kosten:

De kosten zijn per deelnemer € 400,00, vrij van BTW en excl. reiskosten.

De factuur dient voor 50% voor aanvang  (uiterlijk een week van te voren) van de trainingen voldaan te zijn. Het resterende bedrag dient per maand betaald te worden.

 

Leave a Reply