Begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie

 

Begeleiden en ondersteunen van individuen in de thuissituatie.

 

De cliënt of betrokken instantie heeft een (zorg)vraag betreffende de situatie waarin de cliënt zich op dat moment bevindt.  De vraag kan pedagogisch, agogisch en/of maatschappelijk zijn. Ik bied begeleiding en/of heeft ondersteuning en in zover nodig in samenwerking met andere betrokken partijen. Dit kan zowel tijdelijk als structureel van aard zijn. Cliëntgerichtheid,  het overzicht behouden, de verschillende betrokken partijen laten samenwerken, informatie uitwisselen zijn belangrijke taken bij deze manier van werken. In mijn werk ga ik uit van de competenties van de cliënt en hoe de cliënt deze kan gebruiken waardoor de cliënt op eigen kracht de controle (zover indien mogelijk) terug kan krijgen over zijn/haar situatie.

 

Leave a Reply